VVD wil opheldering over toestand Noorderhaven

01-08-2017 Politiek Redactie

ZUTPHEN – De Zutphense VVD maakt zich zorgen om de Noorderhaven. Sinds de officiële opening vorig jaar heeft de haven nog niet gediend voor het daadwerkelijk doel.

Volgens de VVD is met de aanleg van de haven 6 miljoen euro gemoeid. De rentelast zorgt ervoor dat de haven maandelijks 25.000 euro kost. Het uitblijven van exploitatie baart de VVD zorgen. Zij hebben hierover schriftelijke vragen ingediend bij het college.

“Wij begrijpen uit de laatste communicatie vanuit het college dat er uitzicht is op een (tijdelijke) beheersovereenkomst met een partij. Gelet op de lange aanloop die dit project heeft alsook het feit dat er tientallen jachthavens in Nederland worden geëxploiteerd die mogelijk als voorbeeld kunnen dienen, verbaast het ons dat dit niet ruim voor het vaarseizoen van 2017 geregeld heeft kunnen worden. Sinds wanneer is het college met een kandidaat-exploitant in gesprek?” aldus de VVD.

De fractie van de VVD vraagt zich af of dit prestigieuze project wellicht in aanvang voldoende aandacht heeft gekregen. “In elk geval stellen wij vast dat in dit laatste jaar de geringe berichtgeving naar buiten toe het beeld over Noorderhaven negatief heeft gevoed. Ook stellen wij vast dat, ofschoon al enkele jaren vaststaat dat er ter plaatse een jachthaven wordt gerealiseerd en deze eind 2016 zelfs geopend is, de haven het grootste deel van het vaarseizoen van 2017 niet beschikbaar is in zijn beoogde functie,” aldus Van Dijk van de VVD.

Het college is op dit moment met reces. Alle vragen van de VVD zijn hier te vinden.