Water raakt ons allemaal

11-03-2019 Politiek Redactie

Foto± Henk Jan Bouwhuis. Fotograaf Gerard Kiezebrink

ZUTPHEN - Henk Jan Bouwhuis is de voorziiter van de Fluisterboten in Zutphen. Hij is trots dat hij met de fluisterboten op de Berkel kan varen, hij is dan ook “ Vriend van de Berkel “, want als wij de Berkel niet hadden waren er ook geen Fluisterboten. Nu heeft hij zich voor de waterschapsverkiezingen verkiesbaar gesteld.

Water raakt onze portemonnee 
De lasten laag, eerlijk verdelen uitgeven en baseren op inkomsten, schulden omlaag.

Water raakt ook gezondheid en veiligheid 
Schoon water en een verantwoorde zuivering van afvalwater. Gevolgen van droogte en wateroverlast beperken en prioriteit geven aan waterveiligheid.

Water raakt Uw omgeving
Iedereen kan genieten van water en de natuur. Ook in de steden en dorpen. Dus samen de woon en leefomgeving inrichten..

Water raakt de regionale economie 
Inwoners bedrijven boeren en agrarische natuurverenigingen betrekken bij uitvoering van waterschapstaken. Een sterke regionale economie kan zich een ambitieus waterschap veroorloven. Direct betrekken bij de besluitsvorming.

Water raakt ons allemaal
Zorgen voor een beter klimaat en waterbewustwording bij jong en oud en hen direct betrekken bij de besluitsvorming.

Dat is de wens van Henk Jan Bouwhuis een echte Vriend van de Berkel.