Wordt dit de nieuwe coalitie van Zutphen?

13-04-2018 Politiek Redactie

ZUTPHEN POLITIEK - GroenLinks Zutphen gaat samen met SP, PvdA en de VVD het formatieproces in. Hiermee kiest GroenLinks voor de coalitie die volgens hen het meest recht doet aan de verkiezingsuitslag. SP is tweede partij in Zutphen, de PvdA wist hier tegen de landelijke trend in wel zetelwinst te halen en ook de VVD kreeg meer stemmen dan vier jaar terug. De SP en de VVD liggen normaliter niet direct voor de hand om samen te besturen, maar beide partijen hebben nadrukkelijk aangegeven verschillen te accepteren en te willen overbruggen.

Met de keuze voor deze partijen blijft D66 buiten beschouwing. In de overige coalities kwam de partij wel voor.

Evenwichtig bestuur
Zutphen staat voor belangrijke veranderingen op het gebied van energie, zorg en financiën. GroenLinks wil inwoners en ondernemers hier de komende jaren nadrukkelijk bij betrekken. “Ook niet-formerende partijen in de raad hebben we daar hard bij nodig”, aldus fractievoorzitter Liza Luesink. GroenLinks verwacht dat het met deze coalitie een evenwichtig bestuur en een goede samenwerking tussen raad, college en de samenleving neer kan zetten.

Formateurs: Ria Peters en Victor Boldewijn
De formatie staat net als de informatieronde onder leiding van twee personen. Naast informateur Victor Boldewijn heeft de fractie van GroenLinks ook Ria Peters benoemd als formateur. Peters heeft acht jaar in de Raad gezeten voor GroenLinks in Arnhem en is zeer ervaren in coaching en procesbegeleiding. Liza Luesink: “Ik verwacht dat we met deze formateurs snel kunnen werken aan de vorming van een goed team voor de komende vier jaar. We gaan direct aan de slag!”.