Zutphen 140e kinderpardongemeente

18-12-2018 Politiek Redactie

ZUTPHEN - Al 139 gemeenten in Nederland gingen Zutphen voor: zij zijn inmiddels “kinderpardongemeente”. GroenLinks Zutphen vraagt het college om ook Zutphen kinderpardongemeente te laten zijn. Ook in Zutphen wonen gezinnen met kinderen die een afwijzing op de kinderregeling hebben gekregen of die nog een lopende aanvraag hebben. Het meewerkcriterium van het Kinderpardon wordt momenteel zo strikt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog een Kinderpardon kan krijgen en inmiddels wordt zelfs 98% van de aanvragen van een Kinderpardon afgewezen. GroenLinks vreest dan ook voor de Zutphense inwoners op wie dit van toepassing is en wil daarnaast een signaal afgeven aan staatssecretaris Harbers, de regering en de Tweede Kamer: dit moet en kan anders en humaner!

Schrijnend

GroenLinks Zutphen vindt het schrijnend dat er uitzetting dreigt voor kinderen die in Nederland -en dus ook in Zutphen- geworteld zijn, uitzetting naar een land waarvan deze kinderen vaak de taal niet eens spreken. Irene Kleinrensink: “Het is onverteerbaar dat kinderen worden uitgezet naar een land dat voor hen vreemd is, ook de kinderombudsman zegt dat dit de ontwikkeling van deze kinderen geweld aan doet…. Dit willen we toch niet laten gebeuren? Ieder kind op wie dit van toepassing is, is er een teveel! ”

Humane oplossing

Maandag 17 december diende GroenLinks samen met het CDA een motie Kinderpardon in, ook de SP, D66, Stadspartij, PvdA en Burgerbelang steunden deze motie en dienden deze mee in. Ook CU en BewustZW stemden voor: alleen de VVD stemde tegen de motie.
GroenLinks verzoekt het college met deze motie ervoor te zorgen dat Zutphen zich aansluit bij de andere 139 Kinderpardongemeenten, ook verzoekt GroenLinks in deze motie het college bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een humane oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het kinderpardon. Daarnaast verzoeken wij het college om bij staatssecretaris Harbers te pleiten voor een zorgvuldige asielprocedure, zodat reparaties achteraf overbodig worden.


GroenLinks Zutphen hoopt vooral dat staatsecretaris Harbers zich iets aantrekt van alle Nederlandse Kinderpardongemeenten en zorgt voor een humaner en soepeler beleid. Irene Kleinrensink: “Wij hopen op zeer korte termijn op een Kinderpardon dat wél werkt! Deze kinderen zijn namelijk al thuis!”