Zutphen heeft nieuw college; oppositie heeft kritiek

29-05-2018 Politiek Redactie

ZUTPHEN POLITIEK – Zutphen heeft een nieuw college. Wethouders Harry Matser (GroenLinks), Mathijs ten Broeke (SP), Annelies de Jonge (PvdA) en Laura Werger (VVD) werden maandagavond geïnstalleerd.

Vooraf aan de installatie werd het coalitieakkoord besproken. De coalitiepartijen benadrukten dat het een 'akkoord op hoofdlijnen' is, waarbij er genoeg ruimte is voor de raad om beslissingen te maken.

Kritiek
De oppositie had hier flinke kritiek op. Zo vonden zij, in een tijd van bezuiniging, dat het coalitieakkoord te mager aangekleed was. Zo kent het akkoord een beknopte financiële paragraaf. Hierin staat wel dat twee derde van de bezuinigingen bij het sociaal domein vandaan moeten komen; maar volgens de oppositie is 'twee derde' uit de lucht gegrepen en niet onderbouwd.

Afgezien van de duurzaamheidsparagrafen hekelde de oppositie vooral het gebrek aan keuzes. D66 vindt dat sommige onderdelen expres vaag zijn omschreven om de verschillen tussen de coalitiepartijen te overbruggen. “Er zijn geen verschillen tussen de partijen zichtbaar, in de bewoording is het daarom soms vlees noch vis,” aldus Ingrid Timmer van D66.

Stemming
Voordat de wethouders geïnstalleerd konden worden, werd er eerst gestemd. De twee onbekende gezichten, Harry Matser en Laura Werger werden met één tegenstem aangenomen als wethouder. Bij de, voor Zutphen, bekende politici De Jonge en Ten Broeke lag de verhouding anders.

De oppositie had eerder kritiek geleverd op beiden. Zo werd De Jonge aangevallen op het feit dat zij in het vorige college een motie van wantrouwen kreeg. Ten Broeke kreeg vooral kritiek op zijn leeftijd. Van Dijken van de ChristenUnie ging zelfs zover om te zeggen dat Ten Broeke er meer zat als trainee. Beiden kregen om deze redenen meerdere tegenstemmen. Toch was een meerderheid voor de benoeming.

Laura Werger kreeg nog een speciale ontheffing: de VVD'er is op dit moment nog niet woonachtig in Zutphen, iets dat wel een verplichting is als wethouder. Zij is wel van plan naar Zutphen te verhuizen en verwacht dat deze zomer te doen.