Zutphen krijgt flinke financiële impuls

02-11-2016 Politiek Redactie

ZUTPHEN – De septembercirculaire heeft de gemeente Zutphen geen windeieren gelegd. De belangrijkste inkomstenbron voor de exploitatie van de gemeenten is de Algemene Uitkering uit

het Gemeentefonds van de overheid. Voor 2016 pakt de Algemene Uitkering landelijk, en derhalve ook voor Zutphen, positief uit.

Positief resultaat
Vergeleken met de eerdere ramingen betekent het in de nieuwe situatie dat de gemeente dit jaar een positief saldo van 1,6 miljoen overhoudt. Voor de jaren 2017 tot 2020 blijft het perspectief positief oplopend van 0,4 miljoen tot 1,4 miljoen euro.

Wethouder Patricia Withagen zegt “zeer tevreden” te zijn over het resultaat. Het overschot wordt volgens het college deels gebruikt voor het realiseren van de sociaal economische kracht van Zutphen, door middel van de speerpunten. “Het geeft wat lucht”, aldus Withagen.

Sociaal domein
Op het sociaal domein krijgt de gemeente wel een zwaardere dobber te voortduren. Op het gebied van WMO en Jeugd wordt de gemeente jaarlijks bijna 8 ton gekort.

Dit komt volgens Withagen doordat groepen cliënten ten onrechte onder de jeugdwet of WMO zijn geschaard in 2015. De groepen hadden eigenlijk in de Wet langdurige zorg gemoeten. De gemeente krijgt daarom geen uitgaven voor deze groepen cliënten.
De tekorten op het sociaal domein worden gecompenseerd door de egalisatiereserve voor het sociaal domein.

Vangnetregeling
Een deel van de uitgaven rondom het sociaal domein, dat te maken heeft met de participatiewet en uitkeringen krijgt de gemeente terug. De gemeente geeft jaarlijks meer uit aan uitkeringen dan dat zij binnen krijgen.

Over 2015 krijgt de gemeente nog 2,9 miljoen euro van de overheid om het tekort (deels) te dekken. Voor 2016 geldt nog eenzelfde regelen. De aanvraag aan de overheid om hier een compensatie voor te krijgen wordt binnenkort gestart.Gerelateerd