'Zutphen moet hoog opgeleide vluchtelingen laten studeren'

16-02-2016 Politiek Redactie

ZUTPHEN – Vijf partijen binnen de gemeente willen hoog opgeleide vluchtelingen meer kansen geven op een goede opleiding binnen Zutphen. Daartoe hebben zij een motie ingediend.

Volgens de vijf partijen (D66, CDA, CU, PvdA en Stadspartij) is het voor asielzoekers lastig om in Nederland te starten met een studie. Zij hebben geen recht op voorzieningen waardoor collegegeld een aanzienlijk hoger bedrag is. Daarnaast zijn vluchtelingen met een verblijfstatus vaak afhankelijk van een uitkering, waardoor zij de plicht hebben om algemeen geaccepteerd werk te aanvaarden.
 “Hoger opgeleide vluchtelingen werken daardoor vaak onder niveau en komen niet toe aan om- of bijscholing.” aldus de partijen in de motie.
Volgens het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) is dertig procent van de vluchtelingen in Nederland hoog opgeleid. Nog eens dertig procent heeft een middelbare opleiding.

Studeren
Met de motie willen de partijen dat de gemeente het mogelijk maakt om met een WWB (Wet Werk en Bijstand) uitkering te kunnen studeren. Daarbij zouden zij, indien nodig, van de sollicitatieplicht ontzien moeten worden.
Om de vluchteling-studenten te begeleiden zou een convenant met het UAF gemaakt kunnen worden. Het UAF (Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF) ondersteunt hoogopgeleide vluchtelingen bij het realiseren van een passende maatschappelijke positie.
De motie zal binnenkort besproken worden in het Forum.Gerelateerd