Accommodatie KVZ op zijn kop

12-11-2020 Sport Redactie

ZUTPHEN - Twee weken geleden is op de accommodatie van korfbalvereniging KVZ het werk gestart voor de vernieuwing en herinrichting van de velden. Gemeente Zutphen en KVZ hebben de krachten gebundeld om samen het totale plan te kunnen realiseren. Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor de kerst afgerond en is de accommodatie van KVZ klaar voor de toekomst.

Verkleinde hoofdveld

Nadat de Vutters van KVZ hard hadden gewerkt aan het demonteren van de sponsorborden, werden als eerste het kunstgras en de oude lichtmasten verwijderd. Ook het scorebord werd uitgegraven om verplaatst te kunnen worden. Na dit afbreekwerk is het opbouwen inmiddels in volle gang. Zo zijn de nieuwe energiezuinige LED-lichtmasten geplaatst en is de sporttechnische onderlaag minutieus afgegraven. Langzaam maar zeker worden de contouren van het verkleinde hoofdveld met daarnaast het nieuwe schuttersveldje zichtbaar.

Trefzeker

Het schuttersveldje is een jarenlang gekoesterde wens. Om trefzeker te leren korfballen is heel veel oefenen met schieten cruciaal. Op het schuttersveldje nodigen de altijd klaar staande korven alle korfballers van KVZ, van jong tot oud, hiertoe uit. Met opbrengsten uit acties als de Grote Clubactie en Rabobank Club Support heeft de club gespaard voor de inrichting van het schuttersveldje.

Potentiële sponsoren

Ook achter de schermen wordt het nodige werk verzet. Zo is de sponsorcommissie volop in gesprek met huidige en potentiële sponsoren om afspraken te maken over de borden rondom het nieuwe hoofdveld en op de nieuwe zichtborden die vanaf de fietsbrug over de Laan naar Eme goed zichtbaar zijn.