Bestuur stichting Sportkompas treedt af

29-11-2018 Sport Redactie

Brummen/Eerbeek – Burgemeester en wethouders zijn voornemens op zeer korte termijn een tijdelijk bestuur te vormen voor de stichting Sportkompas. Dit is nodig omdat recent bekend is geworden dat de huidige bestuursleden het voornemen hebben om per 1 januari 2019 te willen aftreden. Het college constateert dat ondanks deze ontwikkeling binnen het bestuur van Sportkompas, de dagelijkse gang van zaken ongewijzigd blijft, mede dankzij de inzet van alle medewerkers onder aanvoering van manager Vivian Tromp. Het nieuw te vormen tijdelijke bestuur zal de opdracht krijgen te komen tot een stabiele organisatie, zowel financieel, organisatorisch als bestuurlijk. Het college verwacht op korte termijn duidelijkheid te geven
over de vorming van een interim bestuur. Dit om in goede samenspraak met de huidige bestuursleden tot een zorgvuldige overdracht van taken en verantwoordelijkheden te komen.

Maatschappelijke voorziening

In de afgelopen jaren zijn de activiteiten van de Stichting Sportkompas (voorheen Stichting Rhienderoord Zwem- en Sport Plezier) uitgebreid. Voor het stichtingsbestuur was dat aanleiding in het voorjaar van 2018 een signaal af te geven dat daarmee ook de verantwoordelijkheid en inzet fors was toegenomen. De Stichting Sportkompas en gemeente Brummen zijn toen gestart met een gezamenlijk traject om te komen tot een stabiele en professionele organisatie voor sport en recreatie in de gemeente Brummen. Dit met een passende inzet van deskundige vrijwilligers (als bestuursleden van deze organisatie). Dit traject is de afgelopen maanden door de gemeente samen met een afvaardiging vanuit de stichting op een positieve en constructieve manier opgepakt. Dit met als doel een notitie op te stellen voor zowel het stichtingsbestuur als het gemeentebestuur. Deze moet ook een analyse bevatten hoe de locatie Rhienderoord als maatschappelijke voorziening op een goede manier kan blijven functioneren.

Bestuurswisseling

Vroegtijdig in dit samenwerkingstraject heeft het gemeentebestuur kennis genomen van de aankondiging dat de vier langstzittende bestuursleden op 1 januari 2019 willen aftreden. Voor twee recent aangetreden bestuursleden was dit uiteindelijk aanleiding te moeten concluderen dat de verantwoordelijkheid voor de gehele stichting te groot is voor twee personen. Zij hebben de gemeente laten weten om die reden die last op dit moment niet te kunnen dragen. Zij treden daarom gelijktijdig met de andere bestuursleden af.  Zij hebben wel de bereidheid uitgesproken bij het ontstaan van een nieuwe stabiele organisatie zeker weer een bestuurlijke rol te ambiëren.

In de afgelopen jaren heeft de stichting belangrijke stappen gezet naar een bredere sportorganisatie. De aftredende bestuursleden hebben daaraan een verdienstelijke bijdrage geleverd. Met hun aftreden eindigt een langdurige inzet voor de stichting, maar ontstaat ook een nieuwe situatie met mogelijkheden voor de toekomst.