Erfgoed van de week: bronzen ereteken

06-12-2018 Uit Redactie

Erfgoed van de week: bronzen ereteken

Dit bronzen ereteken vonden onze archeologen tijdens archeologisch onderzoek op het voormalige Vitensterrein aan de Weg naar Vierakker in Zutphen. Na schoonmaken van het ereteken wordt een duidelijke afbeelding van koning Willem III zichtbaar met eromheen de tekst: ‘Voor Krijgsverrigtingen’.

Het betreft een ereteken voor belangrijke krijgsbedrijven dat is ingesteld op 19 februari 1869 en dat werd toegekend aan alle officieren, onderofficieren en manschappen die aan een bepaalde belangrijke expeditie deelnamen. Het hing aan een lint waarop de naam en het jaartal van de expeditie stonden. Dit lint is helaas verdwenen, dus we weten niet hoe oud het ereteken precies is, of voor welke campagne het is uitgereikt.

Twee zaken zijn wel duidelijk: ten eerste werd dit ereteken alleen uitgereikt voor expedities in Nederlands-Indië. Ten tweede is bekend dat de medaille in 1942 veranderingen onderging en aan het eind van de oorlog geheel vervangen is voor een ereteken met de beeltenis van Wilhelmina (een oorlogherinneringskruis vanaf 1944). Het gevonden ereteken moet dus dateren tussen 1869 en 1942, maar dat is wel een heel lange periode.

Nou rijst natuurlijk de vraag, van wie was dit ereteken? Welke Zutphenaar heeft er in Nederlands-Indië meegevochten en dit ereteken gekregen? En hoe komt die in de grond van het Vitensterrein?