Gelderse Archeologie Dag in Zutphen op 12 april

02-04-2019 Uit Redactie

ZUTPHEN - Voor beroeps- en amateurarcheologen en belangstellenden houdt de Gelderse Archaeologische Stichting op 12 april de Gelderse Archeologie Dag. Dit jaar is deze dag in de Walburgiskerk in Zutphen. Het programma dat de stichting samen met het Erfgoedcentrum Zutphen heeft opgesteld, heeft als thema ‘Bid, werk en bewonder’. Diverse sprekers presenteren de meest recente vondsten en opgravingen in en rondom Zutphen. Aanmelden hiervoor kan nog tot 6 april.

Grafkelder

Centraal staan de bijzondere opgravingen die afgelopen jaar in de Walburgiskerk zijn gedaan. Michel Groothedde en Bert Fermin van de gemeente vertellen over de muurresten, een beeld van God en talloze middeleeuwse munten die zij hebben gevonden. Norbert Eeltink, senior archeoloog en specialist fysische
antropologie Aestimatica, gaat in op de grafkelder van de familie Middeldorp. Tijdens werkzaamheden in de Walburgiskerk in 1994 werd deze grafkelder met menselijke resten blootgelegd. Toen vorig jaar vloerverwarming werd aangelegd kwam de kelder opnieuw aan het licht en analyseerde Eeltink het menselijk botmateriaal.

Nieuwe inzichten

Jos van Dalfsen, archeoloog bij de gemeente Zutphen, vertelt over de resten van klooster Het Rondeel, die bij de Berkel aan het Rijkenhage zijn gevonden. Naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten wordt het monument ingepast in de toekomstige inrichting van het terrein. Davy Kastelein, archeoloog voor de gemeente Zutphen en de regio Achterhoek, gaat in op archeologisch onderzoek bij de Gasthuiskerk in Doesburg en ‘young professionals’ (studenten en onderzoekers) geven korte lezingen over archeologie in Gelderland, variërend van de nieuwe inzichten in onderzoek naar middeleeuwse
ijzerwinning tot de archeologie van magie. ’s Middags kunnen de deelnemers kiezen uit vier excursies in de stad. Daarna komt iedereen samen in het Stedelijk Museum Zutphen.

Aanmelden

Deelname aan de dag kost 15 euro. Inschrijven kan tot 6 april door te mailen naar info@geldersearchaeologischestichting.nlinfo@geldersearchaeologischestichting.nl. De inschrijving is definitief na betaling. Deze dient op 11 april 2019 binnen te zijn op bankrekeningnummer NL52 ABNA 0534 4219 97 t.n.v. Gelderse Archeologische Stichting o.v.m. Gelderse Archeologie Dag 2019 en de naam van de deelnemer.