Stichting bestuur gezocht voor Zutphense musea

03-11-2016 Uit Redactie

ZUTPHEN - Sinds gisterern kunnen kandidaten zich bij de gemeente melden voor het stichtingsbestuur in oprichting voor de Musea Zutphen. Dit stichtingsbestuur in oprichting (i.o.) zal zich samen met de gemeente bezighouden met de voorbereidingen tot externe verzelfstandiging. De voorbereidingen zullen bestaan uit het opstellen van de Verzelfstandigingsovereenkomst, waar onder andere de Statuten, het Bestuursreglement en het Bedrijfsplan in opgenomen worden.

Op 4 juli 2016 heeft de gemeenteraad van Zutphen het principebesluit genomen om de Musea Zutphen (Stedelijk Museum Zutphen en Museum Henriette Polak) extern te verzelfstandigen. In de zomer van 2017 zal de raad hierover een definitief besluit nemen, waarna de Musea Zutphen per 1 januari 2018 als zelfstandige stichting verder zullen gaan.

Profiel
De gemeente zoekt kandidaten voor het stichtingsbestuur i.o. die affiniteit hebben met de Musea Zutphen. Het heeft de voorkeur dat meerdere leden van het bestuur uit Zutphen of omgeving komen, een relevant netwerk hebben en de samenleving en de politieke omgeving goed kennen. Voor de verschillende functies worden nog aanvullende kwaliteiten en ervaring gevraagd. Bijvoorbeeld op het terrein van financiën, juridische zaken of personeelsbeleid.

Procedure
Er wordt eerst een voorzitter geselecteerd, die als adviseur betrokken wordt bij de selectie van de overige bestuursleden. De selectiecommissie zal de beoogde bestuursleden voordragen aan het college.

De commissie bestaat uit wethouder René Sueters en vertegenwoordigers van gemeente, de Musea en de Vrienden van de Musea.

Voor meer informatie over de vacature en de Musea Zutphen kunt u kijken op www.museazutphen.nl.
Ook kunt u contact opnemen met Vico van Damme van de gemeente Zutphen, tel. 140575, v.vandamme@zutphen.nl.Gerelateerd