Van Tiel (Hanzehof) zet vraagtekens bij nieuw besluit

11-12-2015 Uit Redactie

ZUTPHEN – De Hanzehof kan zich niet vinden in het besluit van het forum zoals het er nu ligt.
In de forumvergadering van 30 november is uitgesproken dat de Hanzehof als schouwburg behouden zou worden. Daarop is de opdracht meegegeven om het collegebesluit voor de raad aan te passen.

“Ik heb sterk de indruk dat het college de opdracht van het forum niet juist heeft verwerkt”, laat Mirjam van Tiel, directeur van de Hanzehof, weten.

Betaald parkeren
“De opdracht was dat het college betaald parkeren als goed voorbeeld van cultureel ondernemerschap en als serieus verdienmodel opnieuw moet onderzoeken en een kans moet geven. In plaats van dit over te nemen heeft het college dit onderwerp volledig geschrapt uit haar besluit.” zo laat Van Tiel weten.
De plannen waren in het vorige besluit ook geschrapt.

“ In de toelichting van het college staat dat de Hanzehof hiervoor alternatieve dekking moet zoeken. LAgroup heeft echter alle maatregelen uit het plan van aanpak van de Hanzehof getoetst op haalbaarheid en volledigheid en aangegeven dat zij geen andere mogelijkheden zien voor bezuinigingen of meeropbrengsten. Als het college niet wil meewerken aan betaald parkeren krijgt de Hanzehof de exploitatie niet sluitend.”

Naast het betaald parkeren zet Van Tiel ook vraagtekens bij de interpretatie van het Buitensociëteit scenario. Dit plan, wat oorspronkelijk klaarlag, zou inhouden dat de Hanzehof alleen verder gaat met de Buitensociëteit en dat de theaterfunctie afgestoten zou worden. Tijdens de forumvergadering noemde de gemeentepartijen dat de theaterfunctie moest blijven. Van sloop of afstoten van de theaterfunctie zou geen sprake zijn.

Mirjam van Tiel ziet dat in het nieuwe besluit niet terug: “Het besluit dat de Hanzehof als schouwburg moet blijven niet lijkt te zijn overgenomen en dat er zelfs opnieuw multi-interpretabel staat dat het college een theaterfunctie wil behouden voor de stad, maar in welke vorm dat moet zijn ter discussie staat en dat zij de unieke waarde van de Buitensociëteit onderkennen en vooral willen benadrukken dat zij die willen behouden. Gezien de hele historie zou iedereen nu gebaat zijn bij een tekst die maar voor één uitleg vatbaar is.”

Maandag bespreekt het forum het aangepaste besluit. Naar verwachting zal de raad diezelfde avond er ook een besluit over nemen.Gerelateerd