Veel meer geld naar Zutphense cultuur

10-06-2016 Uit Redactie

 ZUTPHEN – “Niet bezuinigen maar investeren, stimuleren van cultureel ondernemerschap, de beleving van erfgoed, en de komst van een cultuurmakelaar”, zo kijkt Zutphen naar manieren om het culturele klimaat te vernieuwen en versterken. Deze acties en de nieuwe culturele koers staan verwoord in de Cultuuragenda 2016. De agenda is opgesteld door de gemeente Zutphen samen met onder andere inwoners, ondernemers en culturele organisaties. De gemeenteraad bespreekt de cultuuragenda waarschijnlijk nog voor de zomer.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de bezuiniging van 100.000 euro op cultuur terug te draaien en 155.000 euro extra te investeren. Cultuur en erfgoed zijn namelijk belangrijke sociaaleconomische factoren voor Zutphen die zorgen voor een levendige stad en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het is een wijziging van de culturele koers en tegelijkertijd ook kenmerkend voor de culturele ambities van Zutphen.

Cultureel ondernemerschap
Ondernemerschap en vernieuwing zijn twee kernbegrippen in de nieuwe koers. Dit vertaalt zich naar bijvoorbeeld culturele organisaties die straks een subsidie krijgen op basis van prestaties. Van vooral de grote culturele instellingen wordt verwacht dat zij de verbinding leggen met andere organisaties, waardoor bijvoorbeeld kleinere muziekverenigingen gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de grote instellingen. Het cultureel ondernemerschap krijgt ook gestalte door de oprichting van een stichting Cultuur en Erfgoed.

De stichting ondersteunt onder andere evenementen, festivals en nieuwe activiteiten, zoekt sponsoren, en beheert het gemeentelijk budget voor incidentele subsidies. De stichting stuurt ook de Cultuurmakelaar aan die waarschijnlijk in de loop van 2016 wordt aangesteld. Deze makelaar moet vraag en aanbod van activiteiten bij elkaar brengen, initiatieven verbinden, en de plannen van de stichting uitvoeren. Met de komst van de Stichting Cultuur en Erfgoed komt de gemeente meer op afstand te staan van de uitvoering.

Beleving van erfgoed
Tweede pijler van de cultuuragenda is het cultureel erfgoed openstellen en beleefbaar maken. Voorbeelden hiervan zijn de Berkelruïne en de Wijnhuistoren. Naast de openstelling kan het erfgoed ook meer benut worden voor culturele activiteiten. De gemeente wil ook de kennis in de eigen organisatie op het gebied van archeologie, cultuurhistorie en archief bundelen en versterken. Samenwerking met bijvoorbeeld VVV, Hof van Heeckeren, kennisinstellingen, en historische verenigingen biedt mogelijkheden om meer mensen in aanraking te laten komen met de historie van Zutphen.