Eindelijk bestrating voor inwoners Leesten Oost

28-06-2017 Wonen Redactie

Inwoners van de Laan van de Highlanders dragen mondkapjes tijdens een gemeentevergadering als protest

ZUTPHEN - De gemeente start met de bouw van een weg ten noorden van 't Hummel in Leesten en in het verlengde van de Hawkinsstraat.

Dat staat in een overeenkomst tussen de gemeente en gebiedsontwikkelaar 't Hummel.

De twee partijen zijn al jaren in conflict met elkaar waarin meerdere overlegmomenten en rechtszaken zijn geweest. De partijen wezen daarbij telkens met het vingertje naar elkaar. 

De bewoners van onder meer de Laan van de Highlanders noemden zich hier de dupe van. Door het lopende conflict hadden zij enkel een bouwweg voor hun huis gemaakt van los zand en stenen. 

De inwoners, die er sinds 2016 al wonen, hebben dankzij deze weg al meerdere ongelukken gehad. Zo zijn verschillende volwassenen en kinderen gevallen met de fiets. 

Ook is het voor de kinderen onduidelijk dat het een weg is, waardoor ze op de weg waar auto's rijden ook spelen. Bovendien geeft de afwezigheid van verlichting een onveilig gevoel. 

Hier gaat nu verandering in komen. De gemeente start volgens de overeenkomst dit jaar met de bouw van een ontsluitingsweg aan de noordzijde van 't Hummel. 

De ontwikkelingsmaatschappij moet vervolgens voor 1 december zijn directe woonomgeving woonrijp maken. Dat houdt in dat er onder andere een definitieve bestrating ligt en er groenvoorziening en straatverlichting wordt aangelegd.

Grondruil
Behalve de bestrating is er ook een grondruil afgesproken in de overeenkomst. De gemeente kan met deze ruil een perceel nog uit te geven grond langs de Berghegelaan veel beter verkavelen.

Voor 't Hummel betekent de ruil dat er 10 woningen gerealiseerd kunnen worden.

De gemeente zorgt verder voor een bestemmingsplan waardoor 't Hummel ook het oostelijke deel van het plangebied kan ontwikkelen.